Taller a Poble Sec

Els diàlegs per a la construcció d’Un País en Comú arriben també al Poble Sec.

Avui dimecres #22F a CC El Sortidor Plaça del Sortidor12 <M> L3 PobleSec

Un País en Comú és un procés participatiu on la gent comuna volem pensar, debatre i decidir col·lectivament com ha de ser el futur del nostre país.

Parlarem de l’eix 3:Un país fratern i sobirà en tots els àmbits per decidir democràtica i col·lectivament sobre els afers comuns; és dir, sobre el nostre futur col·lectiu i sobre tot allò què afecta a la nostra comunitat i de l’eix 5: Apostem per una Catalunya oberta, inclusiva, cohesionada i socialment justa

Document base