Rendició de comptes del grup municipal

Algunes polítiques realitzades en aquesta primera fase del mandat

  • Reduir desigualtats i precarietat: garantir drets, generar treball i riquesa de manera justa
  • Batalla contra l’especulació: DRET a l’habitatge, veïnització, regulació del turisme
  • Noves maneres de fer política: transparència , feminismes , participació
  • Per una ciutat saludable i passejable: transport públic
  • Lluita per recuperar la gestió pública : aigua , energia , serveis bàsics