El Guinardó

Les entitats del Guinardó coneixen l’avantprojecte del Mas Ravetllat-Pla

 febrer 21, 2017

L’inici de les obres és previst pel primer trimestre del 2018

L’avantprojecte de reforma del Mas Ravetllat-Pla ha estat presentat a les entitats del Guinardó durant una reunió amb responsables del Districte, on s’ha explicat de primera mà la iniciativa de l’Ajuntament de transformar els jardins que envolten l’edifici en una gran illa verda oberta al barri.

Després d’una primera fase d’actuació, en què s’han enderrocat les edificacions de les antigues quadres i les barraques i també s’ha netejat el solar de la finca, actualment s’està redactant el projecte executiu. És previst que aquest procés acabi a l’agost, amb l’objectiu de poder començar les obres de condicionament de l’espai al primer trimestre del 2018.

MÉS INFORMACIÓ

 ————————————————————–

TORRE GARCINI  SERÀ EQUIPAMENT MUNICIPAL

La finca de Torre Garcini serà un equipament públic al servei dels veïns i veïnes. El Govern municipal impulsa una Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per qualificar d’equipament de titularitat pública la finca de Can Garcini, situada al carrer Xiprer, 40-46 d’Horta-Guinardó. Aquest tràmit administratiu, que se sotmetrà a debat i aprovació inicial dimecres vinent a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, permetrà a l’Ajuntament adquirir la propietat de la finca i rehabilitar l’edifici i el jardí que l’envolta.

MÉS INFORMACIÓ

————————————————————

OBRES AL GUINARDÒ

estem treballant per estandarditzar els mecanismes de comunicació d’obres i actuacions per fer-les el més efectives possible i per que les associacions i veïnat estigui el més i millor informat possible. Es van penjar els cartells informatius grocs que us adjunto, de tota manera, us resumeixo la informació.

Actualment, s’han iniciat obres de millora del paviment a:

  • BUS MD MONTSERRATMare de Déu de Montserrat: iniciades abans d’ahir dia 27 i amb previsió d’acabament el 25 de novembre durem a terme les obres d’asfaltatge al carril bus de l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, entre els carrers de Cartagena i de la Bisbal. Per aquest motiu, el trànsit quedarà restringit a un carril de circulació en sentit Llobregat i l’àrea d’aparcament s’anul·larà mentre durin les actuacions.

 

  • BUS SAM CLARETSant Antoni Maria Claret: iniciades el passat dia 20. El trànsit quedarà restringit a dos carrils de circulació i l’àrea d’aparcament s’anul·larà mentre durin les actuacions. Els treballs es duran a terme en dues fases:

o   Del 20/10 al 7/11: tram comprès entre els carrers de Sardenya i de Lepant.

o   Del 9/11 al 4/12: tram comprès entre els carrers de Lepant i de Cartagena.

 


 

 

NOM: LINEA 9, ARRANJAMENTS

UBICACIÓ: Estació Guinardó – Hospital de Sant Pau; Plaça Sanllehy.

L9 metroANTECEDENTS:La Línia 9 o L9 del metro de Barcelona és una línia de ferrocarril metropolità soterrada que actualment té 9 estacions en funcionament en un tram de 11,1 km en un ramal a Santa Coloma de Gramenet, el Bon Pastor i la Sagrera (Barcelona). La part central del seu recorregut és compartida amb la línia 10.

ESTAT ACTUAL: Al barri del Guinardó, les obres estan aturades en les estacions de: Guinardò – Sant Pau i la Plaça Sanllehy. El fet que les obres estiguin aturades genera un munt de problemes: problemes de circulació, immobilitza la possibilitat de reestructurar urbanísticament la Rda. Guinardó, l’Illa Torrent de Melis, i la construcció d’una piscina descoberta prevista en el “pla de mobilitat”, l’accés a urgències de Sant Pau. Actualment aquest espai s’utilitza com a magatzem d’altres obres.

PROPOSTES: ACABAR LA LÍNEA 9
La línia 9 del metro és una obra de competència de la Generalitat. Tenint en compte l’impacte que representa per a la ciutat, caldria que l’Ajuntament s’hi impliqués i pressionés per acabar-la. Seria important saber:
1-Quin és el cost de les obres que falten per acabar.
2- Quin és el cost de manteniment i vigilància de les obres aturades.
3- Quin és el cost del lucre cessant de les empreses concessionàries.
4- Demanar informació sobre l’acabament de les obres.
5- Veure si pot haver-hi malversació de cabals públics.

NOM: ILLA UA3 – MERCAT

UBICACIÓ: Teodor Llorente / passatge Llívia / Oblit / Doctor Valls / Garrotxa
mercat_3_pANTECEDENTS: 15 de març de 2005, reunió Ajuntament – veïns i ciutadans per definir criteris generals vers l’illa UA3 (ja hi havia hagut reunions anteriors 3-4 anys). L’Ajuntament publica un tríptic en el qual s’indiquen els equipaments de la UA3; també es diu que el mercat es traslladarà el primer trimestre del 2007.
Al maig del 2013, després de mesos amb les obres aturades i per les pressions veïnals l’Ajuntament informa que té els diners per fer les obres que li pertoquen i proposa: -Els equipaments que depenen de la Generalitat (CAP, residència i centre de dia), amb un cost de 4 milions d’€, els tancarà exteriorment i les obres d’acabats interiors ja les farà la Generalitat; els 4 milions serà un préstec de l’Ajuntament a la Generalitat. Els presents, representants de les entitats i veïns, no estan d’acord amb la proposta, ja que les obres a precari no garanteixen el quan ni el com s’acabaran i contraproposen: acabar la totalitat de les obres i que l’Ajuntament es faci càrrec de les despeses i negociï la devolució del préstec amb la Generalitat.
ESTAT ACTUAL: Tenint en compte que molts usuaris del CAP Maragall són veïns del Guinardó i que aquest CAP està utilitzant a precari uns locals annexos pagant lloguer i que el mobiliari, els utillatges i el personal sanitari ja hi és, es demana l’acabament del CAP de la UA3, la residència i el centre de dia. En aquests moments sembla que Benestar Social de la Generalitat assegura l’acabament i la posada en marxa de la residència i del centre de dia. Situació avui: encara no s’ha acabat cap dels equipaments i, sobretot, no se sap què passarà amb el CAP.

NOM: ILLA TORRENT DE MELIS / PLA RAVELLAT

UBICACIÓ: L’illa Torrent de Melis esta situada entre els carrers Telègraf, Cartagena, Avda. Mare de Déu de Montserrat i Ronda del Guinardó. Aquesta illa té dues parts diferents i està separada per un carrer interior conegut com Torrent de Melis. L’espai és qualificat de verd, equipaments i protecció, i equival a 86.641 m2.

gunardo_1 007_pANTECEDENTS:
L’any 2001 es redacta un nou Pla Especial d’Ordenació de la zona de Torrent de Melis. L’any 2003 es presenta una MPGM (modificació del Pla general metropolità) per a la reordenació de la zona d’equipaments Torrent de Melis. Aquesta MPGM preveu:
– Obertura del c/ Varsòvia des del c/ Gènova fins al C/ Cartagena.
– Recuperació de l’edifici Ravellat-Pla com a equipament cultural.
– Construcció de nova piscina descoberta.
– Construcció d’un auditori.
– Construcció d’una residència assistida.

Tenint en compte l’extensió i la complexitat del polígon Torrent de Melis i la confluència de diferents actuacions plantejades, es propose:

3.1. Recuperació i pla d’arranjament i gestió del Ravellat-Pla. A la mort de l’hereva Núria Pla, la Fundació Ravellat-Pla reclamà la propietat de la finca, plantejant un contenciós a l’Ajuntament sobre els drets de propietat. Arribant a l’acord següent: La Fundació reconeix el dret de propietat de l’Ajuntament de tota la finca, inclòs l’edifici; la Fundació s’encarregarà de la restauració i l’habilitació de l’edifici com a museu i exposició dels mobles i objectes d’art que conté la col•lecció i que són propietat de la Fundació; anirà a càrrec de la Fundació la conservació i la gestió del museu-exposició; l’Ajuntament es compromet a l’arranjament, la conservació i l’obertura al públic de la zona enjardinada, així com l’enderroc i la neteja de la zona ocupada per les antigues naus.
3.2. Cessió d’espai al grup d’horts del Guinardó de 2.500 m2 de sòl, per tal de crear un espai d’horts amb parcel•les individuals i una de col•lectiva.
3.3. Construcció de una piscina descoberta annexa a la coberta externa.
3.4. Construcció d’un auditori entre els carrers de Gènova, Torrent de Melis, Varsòvia, Av. Mare de Déu de Montserrat, amb aparcament soterrat i utilitzant la coberta a nivell de vorera de Av. M. de Déu de Montserrat, com a plaça- mirador.
3.5. Modificar el traçat de la Rda. del Guinardó en el tram comprès entre el c/ Cartagena i Sant Quintí, traslladant els carrils de circulació al centre de l’espai i així alliberar de 6.000 a 7.000 m2 per adossar-los al costat muntanya i poder ampliar els espais esportius i de lleure. S’adjunten plànols de la proposta.
3.6. Construcció de la residència i el centre de dia a l’espai recuperat al c/ Varsòvia-Gènova annex a l’actual Centre Cívic.
3.7. Recuperar els terrenys ocupats per ACSA per tal de destinar-los a equipaments.
3.8. Obertura i perllongació del c/ Varsòvia des del c/ Gènova fins al c/ Cartagena. Aquest vial es va consensuar que fos un vial per a serveis de la zona i com a passeig de vianants d’accés i de connexió.

NOM: TALLERES MUÑOZ

UBICACIÓ: Av. Mare de Déu de Montserrat 83-103 o 97-107. Superfície total: 16.380 m2. Qualificació urbanística: 6b.

gunardo_1 005_pANTECEDENTS: Al 1990, i a causa de problemes sorgits en aquesta finca (incendis, brutícia, rosegadors, rèptils, etc.), ja es plantegen contactes amb l’Ajuntament de Barcelona per tal de realitzar inspeccions a les diferents indústries i activitats que es realitzaven en aquest indret. El resultat va ser: manca de llicències d’activitat, manca de seguretat, manca de serveis sanitaris adequats. S’arribà a un acord amb l’administrador de la propietat en què es comprometia a fer les adequacions per solucionar els problemes principals. L’administrador es comprometia al fet que, quan es desllogués algun dels locals, ja no es tornaria a llogar, pensant que, arribat el moment, es procediria a l’expropiació-compra per part de l’Ajuntament. La finca ressenyada formava part de l’àmbit dels Tres Turons, però, quan en el plenari del 24-2-2012 l’Ajuntament aprovà el conveni per tal d’expropiar la finca, aquesta es treu de l’àmbit dels Tres Turons. Demanant per què, es respon que continua sent qualificada de 6b. El conveni signat entre l’Ajuntament i Inmogaudir (empresa propietària de la finca) és com a mínim (dit amb paraules educades) sospitós per diferents raons: -En l’anterior mandat es va expropiar la finca del Baronense, de superfície similar, per uns 6 milions d’€, i per aquesta finca es pagaran 21.2 milions. -La propietat demanà iniciar el procés d’expropiació el 13-1-2012 i l’Ajuntament fa l’informe de valoració, proposta d’acord i de conveni el 16-1-2012, i entre els dies 13 i 16 hi ha un cap de setmana (?). -L’acord s’aprova en el plenari amb els vots del PP a canvi que una part de l’espai es destini a equipaments, sense especificar. -En el conveni s’especificava que l’Ajuntament es faria càrrec de la propietat “lliure de gravàmens, arrendataris i ocupants i amb les edificacions enderrocades”. Doncs bé: l’Ajuntament n’ha pres possessió amb un ocupant, que ha interposat demanda i per tant no permet lliurar tot l’espai. Sembla que en el document-conveni final ha desaparegut el text “amb les edificacions enderrocades”. Per tant l’Ajuntament ha pagat l’enderroc de les edificacions.
ESTAT ACTUAL: La situació actual és: Sembla que existeix una proposta per edificar-hi un polisportiu cobert, amb instal•lacions vàries annexes, i construcció d’habitatges socials amb apartaments tutelats i serveis. Això representa haver de fer una MPGM de la MPGM anterior. Cal tenir en compte que en la finca expropiada al Baronense, de 15.800 m2, 10.300 m2 estan qualificats de equipaments i 5.500 de zona verda.

NOM: FAÇANA FRONTAL DE RONDA GUINARDÓ

UBICACIÓ: Ronda Guinardó entre c/ Telègraf i c/ Cartagena.

fsaçana Ronda _guinardoANTECEDENTS: Zona qualificada des de l’any 1976 pel PGM com a zona d’equipaments. A partir de la compra per part de l’Ajuntament de gran part de terreny, i gràcies a la reivindicació de l’Associació de Veïns, es van anar creant equipaments: l’escola Torrent d’en Melis, el Complex Esportiu Municipal Guinardó, el Centre Cívic del Guinardó, pistes de futbol del Martinenc. A l’any 2002, l’Àrea d’Urbanisme del districte va presentar un projecte sense informar ni consensuar amb els veïns ni amb l’AVV. Malgrat tot, s’hi van poder presentar al•legacions.

PLA AJUNTAMENT AL•LEGACIONS PRESENTADES
Mantenir els equipaments existents Sí.
On hi ha ACSA: construir un hotel de 35 m. d’alçada, i construir un edifici d’11 m. d’alçada. NO, no es vol crear una zona turística, ni oficines en lloc d’equipaments.
Obertura vial a continuació del c/ Varsòvia pel mig dels camps i horts. Sí, sempre que sigui un carrer de vianants.
Construir un auditori que sobresurti 8 m per sobre Avda. M. de Déu de Montserrat (amb aparcament subterrani). Sí, però respectant la coberta-mirador a nivell d’Avda. Mare de Déu de Montserrat.
Mantenir Mas Ravellat-Pla, s’eliminen construccions del voltant i els jardins i es conserva la tanca. Sí al Museu Ravellat, NO a la destrucció dels horts i jardins.
S’eliminen els antics horts del mas per fer-hi una zona d’activitats esportives. NO a la destrucció dels horts i jardins.
Es situa al costat del Centre Cívic un casal d’avis i centre de dia.
Al costat de l’escola, una residència assistida.
Davant del camp de futbol, una piscina descoberta.

Es demana la retirada immediata d’aquest planejament i l’anul•lació de la seva aprovació inicial per defecte de forma: manca de documentació participativa i informe del districte.
Després de presentar les al•legacions, l’Ajuntament presenta unes modificacions. (imatge modificacio PGM)