BARCELONA

El model de ciutat

Barcelona  és una ciutat rica, amb un teixit social i una capacitat creativa excepcionals. És també una ciutat que ha viscut tant l’efervescència i el dinamisme dels primers ajuntaments democràtics com la deriva  privatitzadora i especuladora que s’ha anat imposant amb força les  darreres dècades. No ens podem permetre la dinàmica actual d’un govern  que prepara la pista d’aterratge a grans corporacions que fan enormes beneficis mentre les desigualtats entre la població assoleixen nivells  escandalosos.